Tuesday, July 12, 2016

Dòng

Dòng.


Không cm bút nn nót tng dòng trên trang s k nim.
Hay tng ngón tay rn ràng trên phím nhiu na.
T do và lang thang cũng …Bus stop!
T do và lang thang cũng …Bus stop!

Ch là tng dòng vn ghi vn in trong tâm trí ngày li ngày.
Con người cn bình an đ hnh phúc hay ch hnh phúc mi bình an.
Chc gi được cái tâm biết an cu đ bng lòng thế
yêu thương


Yêu thương gin đơn J